Värm klimatsmart

I ett sådant kyligt land som vårt är värme någonting som är viktigt för att vi ska överleva och må bra, och det kommer inte i mängder heller. Större delen av året är Sverige ett kallt och mörkt land, så uppvärmning är nödvändigt. Men hur värmer man på ett bra sätt? 

Ända sedan urminnes tider har vi människor sökt skydd och värme. Nu handlar det inte längre om djurhudar och en öppen eld i grottan, utan snarare handlar frågan om hur vi värmer upp våra hus på ett sätt som är så skonsamt och effektivt som möjligt. Människan påverkar klimatet och de klimatförändringar vi ser är tydliga varningsklockor. Våra resurser är begränsade och vi behöver ta vara på dem så mycket vi kan, och när det handlar om uppvärmning kan man göra det på ett flertal sätt. Förr så värmde man främst upp men fossila bränslen, så som olja eller kol. Då visste man inte allt det man vet idag om hur förbränning av fossila bränslen påverkar klimatet, så därför byggs dessa sätt att värma upp bort i väldigt stor utsträckning.
Sedan finns det sätt att värma upp som är mer snälla mot miljön. Man brukar kalla dessa för förnyelsebara energikällor, då de inte tar slut så som oljan och kolen gör. Det kan handla om att bygga dammar som utvinner vattenkraft, eller ha vindsnurror som omvandlar vinden till energi. Det undersöks ocks Solceller har förr varit ett ganska ineffektivt sätt att värma upp, men med teknikens utveckling blir de allt effektivare.den tå om hur möjligheterna för våg- och solkraft ser ut i framtiden. Solceller har förr varit ett ganska ineffektivt sätt att värma upp, men med teknikens utveckling blir de allt effektivare. I den här artikeln kan man läsa om hur olika flerbostadshus i Gästrike Hammarby planerar att spara energi i sina byggnader. Målet är att halvera energiåtgången i de gamla husen som några av dem byggts så tidigt som 1880. De kom fram till olika lösningar för att minska energiåtgången, och en av dessa var isolering. 

I ens eget hus

Om man vill minska på energikostnaderna i ens eget hus är isolering en mycket bra sak att tänka på. Främst handlar det, i de flesta fall, om att isoleringen mellan översta husplanet och vinden behöver bättras på. Man brukar säga att en isolering där ska vara runt 40 centimeter tjock, och i många fall i äldre hus så är isoleringen oftast inte tjockare än runt 15 centimeter. Så där har du någonting att fixa med om du vill minska energiåtgången. Sedan kan du se till att isolera vid dörrar och fönster. Förslagsvis går du in på arcticwindows.se där de har stort utbud av väl isolerade fönster som är praktiskt taget underhållningsfria.

Sedan kan du se över hur du värmer ditt hus. Att byta till bergvärme, markvärme eller sjövärme är alla bra alternativ. Ha en god isolerad varmvattentank som inte spiller någon energi också. Har du möjlighet kan du faktiskt sätta solceller på taket till ditt hus, och överskottselen kan du sälja till olika elbolag, en bra och klimatsmart affär!