Uppgång för svensk industri

Under mars har det varit en mörk månad för den svenska industrin. Varslade arbetare och en förväntad nedgång av ekonomin för industrin har gjort att många trott att det kommer en stor nedgång snart. Siffrorna visar dock en uppgång i mars månadens slut. Därför kan man känna sig lugn i att anlita industrier med produktion såsom http://www.sarholms.se/.

Den svenska industrin är viktig för den svenska ekonomi, det vet de flesta. Det är när vi ser en uppgång i produktion som vi också kan se att den svenska kronan stärks. Och det är precis det vi har kunnat se i mars månad. Nu står vi alltså med en stärkt krona och allt tack vare en industri som verkar återhämta sig efter en kraftig nedgång. Det finns självklara undantag och där man varslar personal, det har bland annat varit en tuff månad och början på året 2014 för Dalarna, där OutoKumpu i Långshyttan helt kommer att stänga produktionen nästa år, detsamma för HIAK i Hedemora som varslat nästintill all sin personal och flyttar sin produktion utomlands. Om vi dock tittar på hur det går för Sarholms i Rättvik så verkar det inte vara några större bekymmer och de är fortfarande ledande inom stansning och legoproduktion.

Stansmaskin hos sarholms

Stansning hos Sarholms

Det här säger politikerna

Politikerna börjar intressera sig allt mer i just industrin och se att det går upp stadigare. Vad de vill göra för att påverka industrin positivt är olika, senast är det centerpartiets Annie Lööf som talar om utmaningar och möjligheter. Det talas om utbildning och att göra det möjligt att hitta kompetent personal. Något som många arbetsgivare säger att det är svårt att göra. Satsningar på yrkesutbildning när det kommer till bland annat svetsning skulle kunna satsas ytterligare på, detsamma för maskinoperatörer och montörer. Eftersom uppgången setts under förra månaden så måste arbetet vara kontinuerligt för att stärka den svenska industrin och därmed den svenska kronan.