Se upp för radon

Radon är en radioaktiv gas som varken luktar eller syns och finns naturligt i berggrunden och i marken – och är otroligt giftig, vilket gör det extremt viktigt att kontrollera radonhalten i sitt hem.

Att renovera ett hem är roligt, och ibland även nödvändigt, men något man måste se upp med när man river ut gamla bostäder är att man kan riva fram Radon – och det är inte bra och rent av farligt. Enligt Folkhälsomyndigheten är Radon nämligen den miljöfaktor i inomhusmiljön som faktisk orsakar flest dödsfall och näst efter tobaksrökning är Radon även den vanligaste orsaken till lungcancer – något som gör det ytterst viktigt att man kontrollerar radonhalten i sitt hem. Och enligt Strålsäkerhetsmyndigheten är det enda sättet att ens upptäcka radon genom att mäta och följande skriver myndigheten på sin hemsida:

”Strålsäkerhetsmyndigheten uppskattar att det finns närmare 400 000 bostäder i Sverige som har högre radonhalter än de rikt- och gränsvärden som gäller. Det enda sättet att upptäcka radon är att mäta. Mätningen bör pågå i två månader någon gång mellan den 1 oktober och den 30 april.”

Med andra ord är första steget att mäta radonhalten och sedan är det dags att få bort den giftiga gasen, och för att bli av med radon måste man också hitta varifrån radonet kommer. När detta är gjort är det sedan dags att radonsanera och det görs av en professionell firma och inte på egen hand, men då är det som sagt viktigt att veta vart någonstans radonet kommer eftersom att det krävs olika saneringsåtgärder beroende på orsak. Till exempel skriver Boverket att radon kan ha en eller rent av flera källor vilket innebär att man antingen måste kombinera en eller flera åtgärder för att lösa problemet. Kommer radonet från byggnadsmaterialet i hemmet är det till exempel enklast att bli av med det genom att bättra hemmets ventilation så gasen försvinner, men om radonet istället kommer från marken gäller det att förhindra så luften kommer in genom att täta spricker och andra otätheter som kan finnas i husets grundkonstruktion. Något som också kan vara bra att veta är att radon dessutom kan finnas i hushållsvattnet och då behöver man sätta in en radonavskiljare som luftar vattnet. Så planerar du att ändra om i bostaden är en radonmätning att rekommendera!