Renovera fönster och behåll husets karaktär

Att byta ut dina fönster för att de verkar ha gjort sitt är inte alltid den bästa lösningen. Genom att renovera fönster istället behåller huset sin karaktär. Det flesta fönster är aldrig i så dåligt skick att de behöver bytas ut.

Om dina fönster inte riktigt håller måttet betyder det inte att hela fönstret måste bytas. När du upptäcker att fönster i din bostad inte är täta eller läcker in ska du undersöka om det kanske är bättre att renovera fönstret. Hos https://www.fonsterrenoveringstockholm.se/ kan du få hjälp med att renovera dina fönster. Riktigt gamla fönster är ofta tillverkade av kvalitetsvirke, det är värt att ta vara på ett sådant fönster. Oftast är ett fönster inte i ett så dåligt skicka att det behöver bytas ut. Men nackdelen med att renovera fönster är att det tar tid om du ska gör det själv. För att veta om det är värt att renovera eller köpa nya ska du kolla året då dina fönster är gjorda och i vilket material.

Bättre med renovering än nya fönster

Att byta fönster kan förändra hela husets utseende. Ofta hade den som byggde huset oavsett årtal en tanke med allt från fönster till material. Huset kan förlora sin karaktär om du sätter dit ett fönster som inte har samma proportioner eller detaljer som det gamla fönstret. Att byta fönster är en stor investering och det lönar sig sällan att byta, det är bättre att renovera. Måste du motförmodan byta fönster kan du ge dem nytt liv på olika sätt.

Livslängden på ett fönster

Det är svårt att säga hur lång livslängden för ett fönster är utan att veta alla omständigheter kring miljön och vad det utsätts för. Det finns många faktorer som sliter på ett fönster och kvalitén är avgörande hur lång livslängd fönstret har. Fönster av hög kvalité håller betydligt längre.

Faktorer som påverkar fönstrets livslängd:

  • Väderförhållanden.
  • Vart fönstret sitter.
  • Vilken kvalité fönstret har vid inköp.
  • Hur mycket avgaser fönster utsätts för.

Underhålla fönster

För att fönster ska hålla länge är det viktigt att underhålla dem på ett bra sätt. Fönster ska du till exempel försöka hålla rena och måla om regelbundet. Det är bra att göra en översyn av samtliga fönster varje vår för att se om något behöver åtgärdas.