Överraskande stark svensk industri

Nya siffror visar en rekordstark svensk industri, och det är något som förvånar ekonomerna – en positiv överraskning helt enkelt. Men självklart är det andra sektorer som inte går fullt lika bra, men ett fortsatt bra konjunkturläge är ännu inom sikte.

För inte alls länge sedan pratades det om uppgång för den svenska industrin, eller i alla fall hopp om uppgång. Och detta hopp har nu kommit att bli en verklighet och nya siffror visar en rekordstark svensk industri och det är något som förvånar ekonomerna.

”Den svenska ekonomin stärks ytterligare. Främst är det tillverkningsindustrin som går allt starkare, visar Konjunkturinstitutets (KI) barometerindikator, som steg från 110,5 i augusti till 113,8 i september.” Läs mer hos Ny Teknik här.

Detta är sjätte månaden i en rad som visar positiva siffror för den svenska industrin och det är något som överraskar. Positivt. Vi har med andra ord en stark tillväxt, och den är starkare än aldrig förr. Men allt är förstås inte helt positivt och uppåt. Vad siffrorna också visar är att det också finns sektorer som det går lite sämre för. Bland annat är både bygg och detaljhandeln samt de privata tjänstenäringarna några som backar litet – men även här bedöms konjunkturläget som fortsatt bra, vilket är positivt. Vad man därför kan förutspå är hopp om en ljus framtid i alla fall de kommande månaderna, förutsatt att trenden håller i sig.