Säkra ditt hem efter en renovering

Efter att du renoverat och fixat fint hemma hos dig vill du väl att allt ska stå emot diverse eventuella skador? Det finns många sätt att skydda sitt hem och sina saker, vi listar ett par bra säkerhetsåtgärder som är bra att vidta. Naturligtvis kan du aldrig förebygga och skydda dig mot allt, men ofta räcker små detaljer för att avvärja de värsta skadorna. Följ vår lista är chansen större att ditt nyrenoverade och fina hem klarar sig längre utan några olyckor.

  • Larm. Först och främst kan ett bra inbrottslarm vara ett effektivt skydd mot inbrott. Både om olyckan skulle vara framme och någon skulle försöka bryta sig in samt att det har en avskräckande effekt. Det är helt enkelt lättare för tjuven att välja ett hus eller en lägenhet utan larm.
  • Säkerhetsdörr. Ett annat sätt att skydda sig mot inbrott är genom att investera i en säkerhetsdörr. Dessa är ofta flera gånger svårare än en vanlig dörr att bryta upp. Dessutom kan de sänka din premie på din hemförsäkring.
  • Kassaskåp och/eller säkerhetsskåp. Med ett bra säkerhetsskåp från Hareco kan du skydda dina mest värdefulla tillhörigheter mot stöld. Vissa utav skåpen kan även stå emot bränder, läs exempelvis här om hur glada vissa kan bli att de hade ett kassaskåp.
  • Se över elkontakter, el-ledningar och sladdar. Kolla elkontakter så att inga är slitna eller glappar och skydda dina sladdar samt ledningar genom att exempelvis hänga upp dem med för ändamålet ämnade kabelklammer och liknande.
  • Brandlarm. Se alltid till att ha ett väl fungerande brandlarm. En mycket billigare och effektivare säkerhetsåtgärd är svår att hitta.
  • Hemförsäkring. Sist, om olyckan trots dina tidigare åtgärder ändå skulle varit framme, vill vi tipsa om att ha en bra hemförsäkring. Se till att alltid ha en gällande hemförsäkring men kolla gärna upp vad denna täcker – eller inte täcker – och teckna eventuella tilläggsförsäkringar du kan behöva, såsom bostadsrättstillägg, drulleförsäkring och liknande.