Bygg ett garage

Byggtrender kommer och går så det viktigaste att fokusera på är byggen som är tidlösa och har lång hållbarhet men även har en funktion. Därför är ett bygge av garage ett av de mer praktiska byggen man kan göra då detta både skyddar ens fordon och kan användas för extra förvaring.

8503878-row-of-garage-doorsVid byggen och renoveringar är det viktigt att verkligen veta vad som kommer att hålla en längre tid och hemligheten vilar på vilket material man använder. När man bygger ett garage ska man till exempel fokusera på att använda samma träslag eller murbruk som huset som garaget ska tillhöra är byggt i. Sen är det även viktigt att se till så att garaget har hög tillgänglighet vilket innebär att det är bra att investera i en funktionell garageport. Det är därigenom en god idé att anlita professionella leverantörer som både är kunniga och hjälper till vid montering av porten. Ett tips för både villaägare och fastighetsvärdar är att kontakta Portfirman via deras hemsida www.portfirman.se för att få den bästa assistans vid sitt bygge av garage.

Att tänka på innan man börjar bygga

När man planerar att utöka sin bostad genom att uppföra en tillbyggnad måste man ansöka om bygglov, oavsett vilken typ av byggnad man väljer att låta bygga. Ett bygglov ansöks hos kommunen som byggnaden ämnas uppföras i och det är viktigt att alla väsentlig information finns med i ansökan. Med väsentlig information menas att ansökan ska uppfylla vissa krav för att anses vara en godtagbar ansökan. Sålunda krävs att bygglovsansökan innehåller personuppgifter på den som ansöker, utförlig detaljplan, riktningar över bygget och framförallt måste sökande uppge vilken typ av tillbyggnad denne avser bygga. Vanligen lämnas svar efter cirka 10 veckor men om alla uppgifter inte finns med i ansökan kommer kommunen att begära kompletterande uppgifter för att kunna uppta ärendet. Ett tips är att få de närmsta grannarnas samtycke till bygget innan en ansökan skickas till kommunen. Anledningen till detta är att Plan- och bygglagen stadgar att en nybyggnation som ligger intill eller nära tomtgränsen till en granne så måste ett medgivande från nämnda granne finnas med i ansökan.